TopTech JULABO

TopTech JULABO

TopTech JULABO

TopTech JULABO

TopTech JULABO
TopTech JULABO

TRANG CHỦ Sản phẩm Julabo Bể tuần hoàn nhiệt độ gia nhiệt - làm lạnh TopTech

 

 

Mã SP. Model Thang nhiệt độ (°C) Độ ổn định nhiệt độ
(°C)
Công suất làm lạnh tại 20°C (kW) Công suất gia nhiệt (kW) Công suất bơm
(l/min)
Áp suất bơm
(bar)
9153612 F12-MA -20 ... +200 ±0.02 0.16 2 11-16 0.23-0.45
9153625 F25-MA -28 ... +200 ±0.02 0.26 2 11-16 0.23-0.45
9162625 F25-ME -28 ... +200 ±0.01 0.26 2 11-16 0.23-0.45
9162626 F26-ME -28 ... +200 ±0.01 0.26 2 11-16 0.23-0.45
9153632 F32-MA -35 ... +200 ±0.02 0.45 2 11-16 0.23-0.45
9162632 F32-ME -35 ... +200 ±0.01 0.45 2 11-16 0.23-0.45
9153633 F33-MA -30 ... +200 ±0.02 0.5 2 11-16 0.23-0.45
9162633 F33-ME -30 ... +200 ±0.01 0.5 2 11-16 0.23-0.45
9153634 F34-MA -30 ... +150 ±0.02 0.45 2 11-16 0.23-0.45
9162634 F34-ME -30 ... +150 ±0.01 0.45 2 11-16 0.23-0.45
9153618 FP35-MA -35 ... +150 ±0.02 0.45 2 11-16 0.23-0.45
9153640 FP40-MA -40 ... +200 ±0.02 0.68 2 11-16 0.23-0.45
9162640 FP40-ME -40 ... +200 ±0.01 0.68 2 11-16 0.23-0.45
9153650 FP50-MA -50 ... +200 ±0.02 0.9 2 11-16 0.23-0.45
9162650 FP50-ME -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 11-16 0.23-0.45
9153651 FPW50-MA -50 ... +200 ±0.02 0.9 2 11-16 0.23-0.45
9162651 FPW50-ME -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 11-16 0.23-0.45