Máy so màu EComparator 2000

Máy so màu EComparator 2000

Máy so màu EComparator 2000

Máy so màu EComparator 2000

Máy so màu EComparator 2000
Máy so màu EComparator 2000

TRANG CHỦ Sản phẩm Lovibond-Colour Máy so màu tự động (Ánh sáng truyền qua) Máy so màu EComparator 2000

 

Phát triển từ so màu bằng mắt sang tự động

 

The EComparator series advances colour measurement to enable users to progress from Visual (subjective) to Electronic (objective) results. Traditionally, the Lovibond® team has been renowned for its supply of electronic (spectrophotometric) and visual (comparator method) instruments.  Colour graders who are used to the traditional comparator series sometimes find the upgrade to an electronic system daunting. The assurance of relying on physical colour difference is diminished. This transition has now been made easy.

 

The EC 2000 range provides users with a Two Field View visual representation in alignment with the popular Lovibond® Comparator 2000+ system widely used today.

 

With the EComparator series, viewers can view the colour difference with on-screen colour and on-screen numerical display. Touch screen technology makes the EComparator easily programmable with instinctive menus on screen. Users can set language, date and time, view preferences and create projects with individual tolerance settings “within tolerance” (green), “outside tolerance” (red) and “on border of tolerance” (amber) provides the user with immediate information on the sample.

 

 


 

 

EC 2000 PT CO

 

Nước, Dầu trong suốt, Hóa chất & Sản phẩm dầu mỏ

 

Màu Platinum-Cobalt/Hazen/Apha (ASTM D 1209)/True Colour Units (TCU)

 

Thang đo: 0 – 500
2 vùng so sánh màu & Kết quả số
So màu từ mắt thường (chủ quan) đến điện tử (khách quan)
Nhanh chóng & Chính xác
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
Hiển thị màu kết quả On-Screen và tùy chọn kết quả số
Kỹ thuật số, Di động, Công nghệ "Push Button"
Báo cáo nhanh chóng từ phòng Lab hoặc On-Site
Cell đo (3 x 50mm W100 Plastic) và (1 x 50mm W100 OG)
Kèm theo dung dịch để hiệu chuẩn và kính chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EC 2000 GARDNER

 

Resin, Vani, Sơn mài, Dầu sấy, Axit béo, Lecithin, Dầu hoa hướng dương, Dầu hột gai.

 

Màu GARDNER (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10)

 

Thang đo: 0 – 500
2 vùng so sánh màu & Kết quả số
So màu từ mắt thường (chủ quan) đến điện tử (khách quan)
Nhanh chóng & Chính xác
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
Hiển thị màu kết quả On-Screen và tùy chọn kết quả số
Kỹ thuật số, Di động, Công nghệ "Push Button"
Báo cáo nhanh chóng từ phòng Lab hoặc On-Site
Cell đo (3 x 10mm W100 Plastic) và (1 x 10mm W100 OG)

Kèm theo dung dịch để hiệu chuẩn và kính chuẩn