CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Orto Alresa Tissues

Máy ly tâm tế bào được thiết kế để tập trung các mẫu sinh học trên bề mặt có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi và xác định đặc tính sau đó của nó.

> Chi tiết

Quá trình cô đặc huyết tương để thu được fibrin cũng như tiểu cầu bằng các kỹ thuật PRP (huyết tương giàu tiểu cầu), PRF (fibrin giàu tiểu cầu) và các dẫn xuất, làm cho máy ly tâm Plasma 22 trở nên không thể thiếu.

> Chi tiết

Model cần thiết để xử lý chất béo, có thể tìm thấy nồng độ tế bào gốc cao nhất, cho các kỹ thuật cấy mỡ và phẫu thuật so sánh.

> Chi tiết