Lovibond Vietnam

Lovibond Vietnam

Lovibond Vietnam

Lovibond Vietnam

Lovibond Vietnam
Lovibond Vietnam

TRANG CHỦ Sản phẩm Lovibond-Water

Tintometer

Lovibond ® Thiết bị phân tích chất lượng nước
Tintometer ® Group

 

 

 

 

 

Phân tích nước đun sôi, nước làm mát, nước uống và nước dùng trong công nghiệp đơn giản và nhanh chóng. Dùng thuốc thử dạng viên có thời gian bảo quản dài.

Checkit Comparator và Comparator System 2000+ là những hệ thống so màu phân tích chất lượng nước nhỏ gọn, dùng đi hiện trường cũng như phân tích tại chỗ ... 

Máy MD 100 sử dụng bộ lọc giao thoa chất lượng cao cùng với đèn LED có tuổi thọ cao như là một nguồn chiếu sáng mà không cần bất kỳ bộ phận dịch chuyển nào trong buồng chứa mẫu đo...

Máy MD 200 có lớp vỏ chống thấm (IP68), lọc giao thoa chính xác cao và nguồn sáng LED cho kết quả đo chính xác và lặp lại cao ... 

The MD 610 and MD 600 give you mobile devices in a modern design with the analytical features of laboratory photometers.

Máy quang phổ MD 100 và MD 200 phát hiện trắc quang để đo hàm lượng COD mg/l O...

Dùng phá mẫu trong các tube: COD (150°C); TOC (120°C); Total Chromium (100°C); Total Nitrogen (100°C) và Phosphate tổng (100°C)

Đo chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD một cách chính xác, trực tiếp, thuận tiện, linh hoạt, (n = 1-28 days) thân thiện với môi trường.

Dòng tủ ấm TC có thang nhiệt độ hoạt động từ 2 °C đến 40 °C. Lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp lẫn phòng thí nghiệm ...

The MultiDirect is a contemporary, microprocessor-controlled photometer with ergonomically designed keypad and large-format graphic display.

With 6 LED light sources the Multi Direct can measure at peak absorbances for many different methods, ensuring result accuracy and reliability for many applications.

Temperature is adjustable over the range +1°C to +15°C; an internal thermostat ensures constant control.

Portable and Bench top meters for analysis of Turbidity and Colour of drinking water, treated water and waste water.

The SD 300 pH instrument measures pH/Redox and Temperature.

The SD 310 Oxi meets the day-today demands for sturdy and reliable measurement of dissolved oxygen.

The SD 320 Con measures Conductivity, Salinity, TDS and Temperature. As conductivity depends strongly on temperature, each conductivity value is only valid at the corresponding temperature

« 1 2 »